کلاس آموزش سازدهنی درتهران    Iran Harmonica School    

       خیابان شریعتی  قبل از میدان تجریش       22714965   -   22714963

        خیابان انقلاب بین بهارو پیچ شمیران        77647536  -   77647535

 

        

       

          

 

 

 

 

    مدرسه ساز دهنی

 **  Persian Harmonica School  **  

         مرکز آموزش آکادمیک سازدهنی ایران  

              Mundharmonicka Lernen     

                 shcnikdihvl,kd;h

                    تعلیم هارمونیکا

             mansour paknejad harmonica school

 

 

                     Free & Easy Download

                                          بازگشت به صفحه مدرسه سازدهنی                                             .

                                                          

 

   نت قطعه  بردی از یادم  : به احترام آقای گرگین زاده, مدیریت انتشارات سرود   ( آقای گرگین زاده عزیز ترین دوستی بود که بهمن ماه 1391 ازبین ما رفت ) درود برروان پاکش ویادش بخیر

       ...........    دانلود نت   ...........

                                       __     مدرن تاکینگ    __

                                      __    آداجیو  آلبینونی   __

                           _____    بوی عیدی / فرهاد مهراد   _____

                       ______________________________

                                  انیو موریکونه / Ennio Morricone  

                     

                       ....................................................................

                                _________________________

                                خواکین رودریگو / Joaquin Rodrigo

                           

                               ..................................................

                            __________________________

                              جری  گلد اسمیت / Jerry GOLDSMITH

                  

                         ...............................................................

                                  ________________________

                                         نینو روتا  /  Nino Rota

 

                         .........................................................

                                   ______________________

                                     کلود مورگان  / Claude Morgan

 

                                  .............................................

                           ____________________________

                                   چارلی چاپلین / Charles Chplin

 

                             .....................................................

.........................       ارسال شده توسط آقای جوانی ولینی ( ایتالیا )

ارسال : بهرام هاشمی از تهران

____________________________

C.M. Rodriguez

____________________________