کلاس آموزش سازدهنی درتهران       Harmonica School  

    خیابان شریعتی  قبل از میدان تجریش       22714965   -   22714963

     خیابان انقلاب بین بهارو پیچ شمیران        77647536  -   77647535

 

        

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    مدرسه سازدهنی

 **  Persian Harmonica School  **  

                مرکز آموزش آکادمیک سازدهنی ایران  

              Mundharmonicka Lernen     

                                   ساز دهنی

         در این سه صفحه : نت سا زدهنی, آهنگ ساز دهنی mp3, ویدیوسازد هنی

      

                        دربخش برترین ها نیزفایل های Mp3  برای دانلود موجود است

     

                    Free & Easy Downloa

 

 

                                          بازگشت به صفحه مدرسه سازدهنی                                             .

 

                                                                                                  

 

 

                            = to dear harmonica lovers

 

 

                             دوستان عزیزی که آثار مشابهی را ارسال نمایند , بنام خودشان به این بخش اضافه می شود.

 

   نت قطعه  بردی از یادم  : به احترام آقای گرگین زاده, مدیریت انتشارات سرود   ( آقای گرگین زاده عزیز ترین دوستی بود که بهمن ماه 1391 ازبین ما رفت ) درود برروان پاکش ویادش بخیر

       ...........    دانلود نت   ...........

                                       __     مدرن تاکینگ    __

                                      __    آداجیو  آلبینونی   __

                           _____    بوی عیدی / فرهاد مهراد   _____

                       ______________________________

                                  انیو موریکونه / Ennio Morricone  

                     

                       ....................................................................

                                _________________________

                                خواکین رودریگو / Joaquin Rodrigo

                           

                               ..................................................

                            __________________________

                              جری  گلد اسمیت / Jerry GOLDSMITH

                  

                         ...............................................................

                                  ________________________

                                         نینو روتا  /  Nino Rota

 

                         .........................................................

                                   ______________________

                                     کلود مورگان  / Claude Morgan

 

                                  .............................................

                           ____________________________

                                   چارلی چاپلین / Charles Chplin

 

                             .....................................................

.........................       ارسال شده توسط آقای جوانی ولینی ( ایتالیا )

ارسال : بهرام هاشمی از تهران

____________________________

C.M. Rodriguez

____________________________