• کنسرت خرداد 1393 ایوان شمس ((( 30 عکس )))
 • سازدهنی/ جشنواره جهانی آلمان ((( 30 عکس )))
 • کنسرت سازدهنی ,1383 تالارفارابی ((( 18 عکس )))
 • کنسرت کاخ سعدآباد / آبان 1390 ((( 65 عکس )))
 • کارخانه هوهنر و شهر بسیار زیبای تروسینگن (( 30 عکس ))
 • Howard Levy در جشنواره جهانی سازدهنی 2009
 • = تصاویر اختصاصی از موزه هوهنر .. ((( 40 عکس )))

      کلاس آموزش سازدهنی درتهران Iran Harmonica School  

       خیابان انقلاب بین بهارو پیچ شمیران   77647536 - 77647535 

        خیابان شریعتی  قبل از میدان قدس    22714965 - 22714963

  

 

                        

                

 

 

 

    مدرسه ساز دهنی

     Persian Harmonica School    

    Mundharmonika Schule

         مرکز آموزش آکادمیک سازدهنی ایران  

      Mundharmonika Lernen    

        

              Mansour Paknejad Harmonica School

 

 

سازدنی 

  ازدهنی   

 سازهنی    

 

 Free & Easy Download

  بازگشت به صفحه مدرسه سازدهنی  

                                                          

 

   نت قطعه  بردی از یادم  : به احترام آقای گرگین زاده, مدیریت انتشارات سرود   ( آقای گرگین زاده عزیز ترین دوستی بود که بهمن ماه 1391 ازبین ما رفت ) درود برروان پاکش ویادش بخیر

                      ...........    دانلود نت   ...........

                                       __     مدرن تاکینگ    __

                                      __    آداجیو  آلبینونی   __

                           _____    بوی عیدی / فرهاد مهراد   _____

                       ______________________________

                                  انیو موریکونه / Ennio Morricone  

                     

                       ....................................................................

                                _________________________

                                خواکین رودریگو / Joaquin Rodrigo

                           

                               ..................................................

                            __________________________

                           

                     جری  گلد اسمیت / Jerry GOLDSMITH

                         ...............................................................

                                  ________________________

                                         نینو روتا  /  Nino Rota

 

                         .........................................................

                                   ______________________

                                     کلود مورگان  / Claude Morgan

 

                                  .............................................

                           ____________________________

                                   چارلی چاپلین / Charles Chplin

 

                             .....................................................

.........................       ارسال شده توسط آقای جوانی ولینی ( ایتالیا )

ارسال : بهرام هاشمی از تهران

____________________________

C.M. Rodriguez

____________________________

Copyright © HarmonicaTeaching.com. All Rights Reserved.