• کنسرت خرداد 1393 ایوان شمس ((( 30 عکس )))
 • سازدهنی/ جشنواره جهانی آلمان ((( 30 عکس )))
 • کنسرت سازدهنی ,1383 تالارفارابی ((( 18 عکس )))
 • کنسرت کاخ سعدآباد / آبان 1390 ((( 65 عکس )))
 • کارخانه هوهنر و شهر بسیار زیبای تروسینگن (( 30 عکس ))
 • Howard Levy در جشنواره جهانی سازدهنی 2009
 • = تصاویر اختصاصی از موزه هوهنر .. ((( 40 عکس )))

مدرسه سازدهنی پانزده ساله شد 

<=  کلیک کنید  =>

آیکن لینک تلگرام و اینستاگرام

تازه های تلگرام :  Jason Ricci :: Howard Levy :: Adam Gassow :: Sugar Blue - Michal Adler 

Willi Burger:: Sugar Blue:: Malaguena / Larry Adler - Antonio Searrano :: Sonny Terry  

Pink Panther ::  SONNY TERRY / Talking Harmonica :: STING ft STEVIE WONDER :: Mississippy River Blues

 :: Tango To Evora / Loreena McKennitt  :: Enrico Macias / Solenzara :: CHARLIE Mc COY / Country Harmonica ::

 Sonny Boy Williamson :: Harproly / House of the Rising Sun :: JASON RICCI / Rock, Blues Harmonica :: Adler Trio

STING / Shape of My Heart / BRENDAN POWER Harmonica :: STEVEN TYLER - Aerosmith ::Restless Dream

Hercule Poirot :: Amazing Grace :: Adagio / Albinoni :: STEVE BAKER :: El Bimbo :: Willi Burger

   کتاب طلایی سازدهنی  //  ایسنا  ISNA   

شرکت سرنا / کلکسیونی از برترین برندهای سازدهنی جهان : shcnikd   Hohner / Suzuki

                                   

    

                

 

                          

                                                              

   

    مراکز تشکیل کلاس آموزش سازدهنی در تهران      Iran Harmonica School

 

                         کلاس ها, تهیه کتاب ها, خرید سازدهنی

                           تماس با ما                                                

                          mansourpaknejad_harmonicaschool

Copyright © HarmonicaTeaching.com. All Rights Reserved.